Terms & Conditions

 

Svaka saradnja je je pre svega stvar dobrog i pravičnog dogovora sa kojim su obe strane na dobitku. Uslovi detaljnije dopunjuju našu ponudu i prate navedene cene. Ukoliko vam se nešto ne dopada i želite da ih promenimo, slobodno nas kontaktirajte. Oni su tu da nam oboguće bolje uslove za rad sa kojima smo svi na dobitku, jer će naša usluga biti bolja, a vi zadovoljni. 

 

Say Cheese studio sve uslove poslovanja, bilo da se odnose na koncept i sadržaj snimanja ili finansije, dogovara isključivo sa mladencima, kojima i isporučuje krajnji proizvod i iza koga stoji svojim imenom. Ukoliko neko od njihove bliže ili dalje rodbine ima kakav zahtev, molimo da se obrati mladencima. 

 

Dodatni detalji uslova saradnje

- Cene su za svadbe sa najmanje 150 gostiju. Doplata za manji broj 50e

- Dopunski fotograf bez doplate - za svadbe preko 200 gostiju

 

Selekcija i sređivanje fotografija, broj fajlova

Say Cheese je autorski studio i fotografije koje dobijete su rezultat našeg izbora i načina rada. Izbor našeg studija za fotografisanje vaše svadbe znači da ste upoznati sa našim radom i da imate poverenja u nas. Konačna selekcija može biti rezultat brisanja tehnički loših fotografija u toku samog slikanja ili naknadne selekcije, kao i izbor boljih od sličnih kadrova. 

   Način sređivanja i korišćenje preseta rezultat su pravila koje poštujemo i trendova koje pratimo. Jedino su sve fotografije sređene u Creative & Reportage paketima kao i u standardnim Platinum i Diamond paketima. U Basic, Silver i Gold paketima sređeni su session i pripreme mladenaca, ali često i ono što mislimo da je potrebno srediti; naručene fotografije van ovoga prolaze osnovnu korekciju u Lightroomu ili Camera Rawu.

Broj fajlova po svadbi koje obično isporučimo je 700-1000, u zavisnosti od sadržaja svadbe i broja fotografa, mada često to bude i više. Cene paketa i naših usluga formirane su i na osnovu vremena potrebnog za postprodukciju, tako da ukoliko želite veći broj fotografija, moguće je jedino uz doplatu po dogovoru i ukoliko one zadovoljavaju tehničke uslove.

 

Rezervacija i tempo otplate paketa

- Termin je dogovoren uplatom avansa 30% od izabranog paketa. Preostali deo plaća se na dan svadbe (40%) i u roku od 15 dana nakon svadbe (30%). Za angažovanje mimo paketa fiksni deo se plaća odmah nakon svadbe, a kapara od najmanje 50e odbija se od izrade fotografija ili wedding booka. 

 

Prodaja fotografija na svadbi

- Fotografije za kumove i goste prodaju se istog dana. Mladenci sa svojim porodicama izrađuju naknadno fotografije i niža cena se odnosi samo na njih. Izrada na dan svadbe je 100 dinara, ukoliko neko želi

 

Angažovanje

- Session na dan svadbe obično traje oko sat vremena, prewedding oko 2 sata; Za video je potrebno odvojiti dodatno vreme; za svaki dodatni sat van dogovorenog doplata je 50e. 

- Za članove ekipe potrebno je rezervisati mesta u restoranu,  kao i hranu i piće tokom proslave, u identičnoj meri kao i ostalim gostima na proslavi. Ukoliko je svadba van Niša postoji mogućnost da se broj saradnika uveća

-Ukoliko se prekorači maksimalno angažovanje od 16 sati, računajući i vreme provedeno u putu, potrebno je obezbediti i adekvatan smeštaj

- Završetak posla je sat vremena nakon torte ili do isteka broja sati definisanih u paketu

 

Dodatni troškovi i dozvole

- Putni troškovi iznose 14 dinara po kilometru, odnosno 18 za autoputeve sa uključenom putarinom.

- Za fotografisanje u restoranima koji imaju svoje fotografe klijent je dužan da obezbedi dozvolu/odobrenje za fotografisanje bez naknade ili da sam reguliše eventualne troškove

- Za snimanje dronom klijent snosi troškove izdavanja dozvole, ukoliko je potrebna

 

Rokovi isporuke

- Rok isporuke preview diska sa fotografijama je do 30, a video snimka do 45 dana ukoliko je rađen jednom kamerom, a 60 ukoliko je rađen sa dve; generalno sve stiže ranije.

 

Arhiviranje

- Foto materijal se čuva 12 meseci nakon svadbe. Izrada fotografija nakon tog termina je po aktuelnoj ceni, ukoliko ih imamo u arhivi.

- Needitovan video materijal se čuva 30 dana nakon isporuke. Izmene snimka su moguće jedino u tom periodu.

- Editovan materijal se čuva 4 meseca nakon svadbe. U ovom intervalu su moguće jedino kopije snimaka.

 

Restrikcije vezane za korišćenje fotografija i videa

- Kao što ste nas vi kontaktirali videvši fotografije sa svadbi koje smo radili, tako postoji mogućnost da i drugi mladenci, gledajući fotografije sa vaše svadbe, požele da nas angažuju. Ukoliko je studio uskraćen da fotografije i snimke koje je napravio na svadbi/sessionu koristi u svrhu svoje promocije (društvene mreže, web-prezentacija, fotografski portali), tj. ukoliko mladenci nisu dali saglasnost, doplata za poverljivost, odnosno uskraćenu mogućnost reklamiranja studija je 20% od vrednosti paketa, minimalno 100e. Ova stavka se definiše prilikom sklapanja ugovora.

 

Izmene i otkazivanje angažmana

- Poslednja izmena u okviru satnice                                                              7 dana

- Poslednja izmena uz uvećanje satnice (ako postoji mogućnost)         30 dana

- Otkazivanje svadbe uz vracanje 100% kapare                                       6 meseci

- Otkazivanje svadbe uz vracanje 50% kapare                                        3 meseca