Terms & Conditions

Uslovi saradnje

     Svaka saradnja je je pre svega stvar dobrog i pravičnog dogovora sa kojim su obe strane na dobitku. Uslovi detaljnije dopunjuju našu ponudu i prate navedene cene. Ukoliko vam se nešto ne dopada i želite da ih promenimo, slobodno nas kontaktirajte. Oni su tu da nam omoguće bolje uslove za rad sa kojima smo svi na dobitku, jer će naša usluga biti bolja, a vi zadovoljni.

     Say Cheese studio sve uslove poslovanja, bilo da se odnose na koncept i sadržaj snimanja ili finansije, dogovara isključivo sa mladencima, kojima i isporučuje krajnji proizvod i iza koga stoji svojim imenom. Ukoliko neko od njihove bliže ili dalje rodbine ima kakav zahtev, molimo neka se obrati mladencima.

     Bez obzira na to da li imamo potpisan ugovor ili ne, svako naše poslovanje je u skladu sa ovim uslovima i angažovanjem našeg studija za fotografisanje vi ste prihvatili i naše uslove. Neinformisanost oko uslova saradnje ne spada u našu odgovornost, budući da na početku cenovnika jasno stoji da cene važe isključivo uz naše uslove saradnje.

Dodatni detalji uslova saradnje

     Cene paketa u kojima imamo prodaju fotografija gostima su za svadbe sa najmanje 150 gostiju. Doplata za manji broj 50e, odnosno 100e za proslave sa manje od 80 gostiju.

Selekcija i sređivanje fotografija, broj fajlova

     Say Cheese je autorski studio i fotografije koje dobijete su rezultat našeg izbora i načina rada. Izbor našeg studija za fotografisanje vaše svadbe znači da ste upoznati sa našim radom i da imate poverenja u nas. Konačna selekcija može biti rezultat brisanja tehnički loših fotografija u toku samog slikanja ili naknadne selekcije, kao i izbor boljih od sličnih kadrova.
     Način sređivanja i korišćenje preseta rezultat su pravila koje poštujemo i trendova koje pratimo. Jedino su sve fotografije sređene u Creative & Reportage paketima kao i u standardnim Gold i Platinum paketima. Parcijalno su editovane u Silver i Bronze (shooting, pripreme mladenaca, crkveno i građansko venčanje, prvi ples, torta i još štošta što mislimo da je potrebno srediti); fotografije naručene za izradu koje nisu prethodno sređene (sa gostima, proslava, običaji) naknadno se edituju i prolaze korekciju u Lightroomu ili Camera Rawu.
     Broj fajlova koje obično isporučimo definisan je u paketima i baziran na proceni, a može varirati u zavisnosti od sadržaja svadbe i broja fotografa.
     Cene paketa i naših usluga formirane su i na osnovu vremena potrebnog za postprodukciju, tako da ukoliko želite veći broj fotografija, moguće je jedino uz doplatu po dogovoru i ukoliko one zadovoljavaju tehničke uslove.

Rezervacija i isplata paketa

     Termin je dogovoren uplatom avansa u visini 30% od iznosa izabranog paketa. Preostali deo plaća se na dan svadbe ili najkasnije prvog radnog dana nakon svadbe. Isporuka materijala je u skladu sa definisanim rokovima.

Prodaja fotografija na svadbi

     Fotografije za kumove i goste prodaju se istog dana. Mladenci sa svojim porodicama izrađuju naknadno fotografije i niža cena se odnosi samo na njih. Cena fotografija na dan svadbe za ukućane, ukoliko žele da se izrade, je 100 dinara

Angažovanje

     Session na dan svadbe obično traje oko sat vremena, prewedding oko 2 sata; Za video je potrebno odvojiti dodatno vreme; za svaki dodatni sat van dogovorenog  potrebna je doplata.
     Za članove ekipe potrebno je rezervisati mesta u restoranu, kao i hranu i piće tokom proslave, u identičnoj meri kao i ostalim gostima na proslavi. Ukoliko je svadba van Niša postoji mogućnost da se broj saradnika uveća.
     Ukoliko se prekorači maksimalno angažovanje od 16 sati, računajući i vreme provedeno u putu, potrebno je obezbediti i adekvatan smeštaj.
     Završetak posla je sat vremena nakon torte ili do isteka broja sati definisanih u paketu

Dodatni troškovi i dozvole

     Putni troškovi iznose 20 dinara po kilometru, odnosno 25 na putevima sa putarinom.
     Za fotografisanje u restoranima koji imaju svoje fotografe klijent je dužan da obezbedi dozvolu/odobrenje za neometano fotografisanje bez naknade ili da sam reguliše eventualne troškove.
     Za snimanje dronom klijent snosi troškove izdavanja dozvole, ukoliko je potrebna

Rokovi isporuke

     Krajnji rok isporuke fotografija i video snimka je 61 dan (dva meseca), mada na početku sezone sve dobijate mnogo brže. U slučaju velike gužve u sezoni poslaćemo vam selekciju fotografija za društvene mreže kako biste imali određeni broj fotografija dok ne završimo preostale.

Arhiviranje i poručivanje

     Foto materijal se čuva 12 meseci nakon svadbe. Izrada fotografija nakon tog roka je po aktuelnoj ceni, ukoliko ih imamo u arhivi.
     Naručivanje fotografija za izradu u paketima koji imaju uključene štampane fotografije je u okviru 24 meseca od svadbe i u tom roku čuvamo vaše fotografije.
     Needitovan video materijal se čuva 30 dana nakon isporuke. Izmene snimka su moguće jedino u tom periodu.
     Editovan materijal se čuva 4 meseca nakon svadbe. U ovom intervalu su moguće jedino kopije snimaka.

Restrikcije vezane za korišćenje fotografija i videa

     Kao što ste nas vi kontaktirali videvši fotografije sa svadbi koje smo radili, tako postoji mogućnost da i drugi mladenci, gledajući fotografije sa vaše svadbe, požele da nas angažuju. Ukoliko je studio uskraćen da fotografije i snimke koje je napravio na svadbi/shootingu koristi u svrhu svoje promocije (društvene mreže, web prezentacija, fotografski portali, konkursi), tj. ukoliko mladenci nisu dali saglasnost, doplata za poverljivost (eksluzivnost), odnosno uskraćenu mogućnost reklamiranja studija je 20% od vrednosti paketa, a minimalno 150e. Ova stavka se definiše prilikom sklapanja ugovora.

Kapara i otkazivanje

     (1) Kapara je sredstvo garancije koje je sastavni deo ugovora i i njeno plaćanje u predviđenom iznosu podrazumeva se u trenutku sklapanja ugovora. Kapara garantuje sa će Say Cheese studio izvršiti posao koji je prihvaćen ovim ugovorom, te da će započeti sa preduzimanjem radnji vezanih za pripremu i organizaciju posla i ljudskih resursa nakon sklapanja ugovora.
     (2) Kapara je po zakonu nepovratna, tako da ukoliko se klijent predomisli nema pravo na povrat kapare, a ukoliko izvršilac posla iz neopravdanih razloga otkaže posao, dužan je naručiocima vratiti kaparu u dvostrukom iznosu.
     (3) Izuzetno, kapara se može vratiti u slučaju otkazivanja svadbe zvog više sile, kao što je vanredno stanje, tj. u okolnostima kada nije moguće izvršiti ugovoreni posao, a izvršilac pri tom ne trpi štetu zbog gubitka drugog posla.
     (4) U slučaju odlaganja svadbe za drugi termin važiće svi uslovi koji su dogovoreni za prvi, ukoliko je on u okviru 12 meseci od prvobitnog datuma, a kapara se prenosi za sledeći termin

Otkazivanje od strane studija

     Budući da je za kvalitet fotografija koje isporučujemo potrebno da imamo određene uslove za rad, kao i da naša cena uključuje pored novčanog iznosa i pravo na eventualnu promociju našeg rada kao autora putem društvenih mreža, web sajta, fotografskih foruma i portala za venčanja i učestvovanja na konkursima, ukoliko mladenci (organizatori venčanja) promene uslove poslovanja i sadržaj fotografisanja i bez našeg znanja angažuju pored nas i drugog fotografa ili studio za potpuno ili delimično podudarne usluge, Say Cheese Studio ima pravo da otkaže ceo angažman, ukoliko nam promenjeni uslovi ne odgovaraju i posao ne možemo da uradimo po našim standardima.
     U tom slučaju a mladenci (organizatori venčanja) su dužni da isplate sav fiksni deo koji je dogovoren. Ukoliko se uslovi promene 6 ili više meseci pre termina nepovratna je samo kapara.
     Ukoliko mladenci (organizatori venčanja) u dogovoru sa nama ili uz našu saglasnost angažuju drugu ekipu i možemo nesmetano da radimo ono za šta smo angažovani, nikakva doplata neće biti potrebna.
     U slučaju kada su nam uslovi promenjeni, ali delimično prihvatljivi, doplata se definiše po dogovoru.

Otkazivanje od strane mladenaca

     Ukoliko se mladenci otkažu svadbu u roku kraćem od 6 meseci dužni su da isplate celokupni fiksni deo za angažovanje.

Rokovi za izmenu angažmana

     Poslednja izmena u okviru satnice — 7 dana

     Poslednja izmena uz uvećanje satnice (ako postoji mogućnost) — 30 dana

Scroll to Top