Cene fotografisanja i snimanja venčanja

Cene ne uključuju eventualne putne i druge troškove

Važe uz naše uslove saradnje istaknute na kraju cenovnika

Sva plaćanja su u dinarskoj protivvrednosti

Poverljivost/neodobravanje objavljivanja fotografija moguće jedino uz naknadu

Za svadbe van Niša pogledajte Doplate